Mây thẻ: Thánh lễ truyền chức linh mục 2021

Thánh lễ truyền chức Linh Mục Phát Diệm 2020. Đức TGM Giuse NGUYỄN NĂNG sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh mục lúc 8:30 thứ Ba ngày 25 tháng 08 năm 2020 cho 6 thầy Phó tếvideo

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Phát Diệm 2021

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Phát Diệm 2021. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ tế vào lúc 8h30, ngày 25-8-2021 tại Nhà Nguyện giáo phận...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày