Mây thẻ: thánh lễ tiệc ly 2019

Lễ tiệc ly 2019 tại tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam

Lễ tiệc ly 2019 tại tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam

“Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14). Lễ Tiệc Ly mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay...
Thánh lễ Tiệc Ly 2019

Đức Hồng Y Phêrô chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly 2019

Vào lúc 18h00, ngày 18/04/2019, thứ Năm Tuần Thánh, Đức Hồng Y (ĐHY) Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly và Nghi thức rửa chân tại Nhà thờ Chính tòa...
Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019video

Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019

Trực tiếp thánh lễ rửa chân 2019, Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh Lễ Tiệc Ly 2019 https://www.youtube.com/watch?v=j_TdDZ50TCU

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày