Mây thẻ: Thánh lễ thứ Tư ngày 5-8-2020

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Tư ngày 5-8-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Tư ngày 5-8-2020 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Tư  Tuần 18 Thường niên Lời Chúa: Mt 15, 21-28 Khi ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđon, thì này...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày