Mây thẻ: Thánh lễ thứ Sáu ngày 27/3/2020

Cha Giuse Cao Gia Anvideo

Trực tiếp: Thánh lễ thứ Sáu ngày 27/3/2020

Thánh Lễ trực tuyến (Thứ Sáu 27/03/2020) Chủ tế: Lm. Giuse Cao Gia An, SJ https://www.youtube.com/watch?v=byrFdNMy7Uk

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày