Mây thẻ: Thánh lễ thứ bảy ngày 4-4-2020

Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gònvideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ bảy 5h30 ngày 4-4-2020

Thánh Lễ trực tuyến - THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 04 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. https://www.youtube.com/watch?v=P7ty2sONWFo Chết thay...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày