Mây thẻ: Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ thứ Bảy ngày 25-4-2020, Thánh lễ trực tuyến vào lúc 5h30, 18h30, 19h30 Thánh lễ: 19h30  https://www.youtube.com/watch?v=_ZCmJnRkOQg Thánh lễ: 18h30 https://www.youtube.com/watch?v=NhCONh1rG7A Thánh lễ: 5h30 https://www.youtube.com/watch?v=J3d0pFM2RAA Loan báo Tin Mừng (25.4.2020 – Thứ Bảy: Thánh Marcô, Tác giả...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày