Mây thẻ: Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá góc Nhà thờ giáo họ Cửa Suối

Nhà thờ giáo họ Cửa Suối

Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá góc Nhà thờ giáo họ Cửa...

Ngày 14/04/2018 Giáo họ Cửa Suối - Giáo xứ Đoan Nữ vui mừng chào đón Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, về chủ sự Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày