Mây thẻ: thánh lễ tạ ơn Luy Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm trong thánh lễ khởi đầu sứ vụ mới của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong thánh lễ tạ ơn Luy Nguyễn Anh...

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong thánh lễ tạ ơn Luy Nguyễn Anh Tuấn https://www.youtube.com/watch?v=oyy0UgeyTb4

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-9-2021 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh...