Trang nhà mây thẻ Thánh lễ Tạ ơn của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Mây thẻ: Thánh lễ Tạ ơn của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Nghi thức nhận Tổng Giáo Phận và Thánh lễ Tạ ơn của ĐTGM Giuse Nguyễn Năngvideo

Trực tiếp Nghi thức nhận Tổng Giáo Phận và Thánh lễ Tạ ơn của...

Trực tiếp Nghi thức nhận Tổng Giáo Phận và Thánh lễ Tạ ơn của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng Vào lúc 08g30 ngày 11.12.2019 tại Nhà thờ chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

Tin/ bài mới đăng

Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự...

Lại bị đau thần kinh tọa, ĐTC Phanxicô không chủ sự các nghi lễ Đức Thánh Cha Phanxicô đã buộc phải hủy ba sự kiện...

Top Video

Xem nhiều trong ngày