Mây thẻ: Thánh lễ ngày 6-4-2020

Nhà thờ Đức Bà Sài Gònvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 6-4-2020 – Thứ Hai Tuần Thánh

Thánh Lễ trực tiếp - THỨ HAI TUẦN THÁNH Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Hai, ngày 06 tháng 04 năm 2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Ấn vào Xem...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày