Mây thẻ: Thánh lễ ngày 23-4-2020

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-4-2020

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-4-2020, Thánh lễ Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh (5h30, 18h30, 19h30) https://www.youtube.com/watch?v=Qwlt0Hu6qls https://www.youtube.com/watch?v=7rRvWJIPMQk https://www.youtube.com/watch?v=feSCeO0F1rk Đấng từ trên cao mà đến (23.4.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 3, 31-36 Khi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày