Mây thẻ: Thánh lễ ngày 20-8-2021

video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 30-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 30-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
video

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 29-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 29-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật Tuần 22 Thường Niên B Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến...
video

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 28-8-2021 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý thức, tích cực và...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 27-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 26-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 26-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
Trực tiếp Thánh lễ hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 24-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Ba Tuần 21 TN: Thánh Barthôlômêô, Tông đồ Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Hai Tuần 21 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp thông tham dự Thánh Lễ Trực tuyến một cách ý...
video

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 22-8-2021

Trực tiếp Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 22-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 21 Thường Niên B Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ #...
video

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 21-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Bảy Tuần 20 TN: Thánh Pio, Giáo hoàng Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...
Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 20-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên Luồng Thánh Lễ Trực Tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ # để thông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày