Mây thẻ: Thánh Lễ Mãn Tang Đức Cha Giuse

Thánh Lễ Mãn Tang Đức Cha Giusevideo

Trực tiếp: Thánh Lễ Mãn Tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống 1/3/2019

Thánh Lễ Mãn Tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống 2019 vào lúc 9h00 ngày 1/3/2019 tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết https://www.youtube.com/watch?v=hvOHu4d6V8c

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Tư ngày 22-9-2021

Đừng mang gì (22.9.2021 – Thứ Tư Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Ðức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại,...