Mây thẻ: Thánh lễ khấn dòng

Thánh Lễ Khấn Dòng Mến Thánh Giá Huế năm 2018video

Thánh Lễ Khấn Dòng Mến Thánh Giá Huế năm 2018

https://www.youtube.com/watch?v=AC7P-G1S9_o
giáo phận bùi

Thánh lễ khấn dòng Đaminh Bùi Chu 2018

Thánh lễ Tiên Khấn, Vĩnh Khấn và Ngân khánh Khấn đã được cử hành long trọng vào sáng thứ Bảy, ngày 28.4.2018 tại nguyện đường Hội dòng nữ Đaminh Bùi Chu. Đúng 8h45, đoàn lễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày