Mây thẻ: Thánh lễ CN III Mùa Chay

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay năm A ngày 15.03.2020

Thánh lễ CN III MC A 20h00, 15.03.2020 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn https://www.youtube.com/watch?v=HwCf5jgxH4E

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Sáu ngày 24-9-2021

Anh em bảo Thầy là ai? (24.9.2021 – Thứ Sáu Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một...