Mây thẻ: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 29-11-2020

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 29-11-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 29-11-2020 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B vào lúc 8h00, 20h00, 22h00 Lời Chúa: Mc 13, 33-37Ðức Giêsu nói với các môn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày