Mây thẻ: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-5-2020

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-5-2020

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17-5-2020, Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 6 Phục Sinh. Thánh lễ vào lúc (8h00, 17h30, 20h00) Thánh lễ lúc 20h00 https://www.youtube.com/watch?v=_63I3fPuKSo Thánh lễ lúc 17h30 https://www.youtube.com/watch?v=UMgXZJWN4RQ Thánh lễ vào lúc 8h...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày