Mây thẻ: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 12-7-2020

Thánh lễ Onlinevideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 12-7-2020

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 "Chúng làm cho đất phì nhiêu". Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày