Mây thẻ: Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021

Trực tiếp Thánh lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 1-8-2021 – Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B Luồng Thánh lễ trực tuyến hôm nay được phát bên dưới hoặc chọn ấn vào khung giờ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Bảy ngày 25-9-2021

Không hiểu lời đó (25.9.2021– Thứ Bảy Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Phần...