Mây thẻ: Thánh lễ chúa nhật 18-7-2021

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật 16 Thường niên năm B vào lúc 5h00, 6h00, 7h00, 8h00, 17h00, 17h15, 17h30, 18h00, 19h00, 19h30, 20h00  ***Luồng trực...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa ngày 26-9-2021 – Chúa Nhật 26 TN

Gây cớ vấp phạm (26.9.2021 – Chúa Nhật Tuần 26 Thường niên B) Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu:...