Mây thẻ: thánh lễ Chúa Nhật 15

Trực tiếp Thánh Lễvideo

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11-7-2021

Trực tiếp Thánh lễ Chúa Nhật 11-7-2021 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 15 Thường niên năm B Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày 11-7-2021 vào lúc 5h00, 6h00. 7h00, 8h00, 17h00, 18h00,...
Thánh lễ Onlinevideo

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 12-7-2020

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 "Chúng làm cho đất phì nhiêu". Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: "Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày