Mây thẻ: Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam

Nghi thức Tẩn liệm cha Antôn Phạm Văn Nam

Nghi thức Tẩn liệm cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.R.

Hình ảnh nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Văn Nam C.Ss.R. Sáng Chúa Nhật ngày 16/09/2018 cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng chủ sự...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày