Mây thẻ: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 2-11-2021 – Cầu cho các tín hữu đã qua...

Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2021 – Thứ Ba Tuần 31 TN : Cầu cho các tín hữu đã qua đời) Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt...
Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 2020video

Trực tiếp: Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời 2020

Lời Chúa: Mc 15, 33-39. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!”...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày