Mây thẻ: Thánh lễ bế mạc ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc 2018

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh giảng tại ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc 2018

Chủ đề: "HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN”. Các con đã nghe câu chuyện ông Trần Đại Quang, nguyên thủ quốc gia vừa đường đột ra đi như thế nào. Quyền lực là thế, giàu...
Thánh lễ bế mạc ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc 2018video

Thánh lễ bế mạc ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc 2018

Thánh lễ bế mạc ĐHGT giáo tỉnh Miền Bắc 2018

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày