Mây thẻ: Thánh lễ an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu

an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu

Thánh lễ an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Trần Hữu Thành đã đề cao mẫu gương mà Chị Marie Genevieve đễ lại cho các chị em trong Đan Viện là " Đời sông cầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày