Mây thẻ: Thánh lễ An táng nữ tu Maria Dương Thị Kim Khương

Tin buồn công giáo

Thánh lễ An táng nữ tu Maria Dương Thị Kim Khương

Vào lúc 8h00 ngày 30/10/2017, tại Nguyện đường Cộng đoàn MTG Trang Nứa, cha Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã chủ tế Thánh lễ An táng và tiễn đưa nữ tu Maria Dương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày