Mây thẻ: Thánh lễ an táng Linh Mục Phêrô Vũ Văn Tự Chương

Thánh lễ an táng Linh Mục Phêrô Vũ Văn Tự Chương

Thánh lễ an táng Linh Mục Phêrô Vũ Văn Tự Chương

“Lạy Chúa, con chẳng là gì nhưng Chúa đã chọn con”. Đó là lời mở đầu bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, trong Thánh lễ an táng cha cố Phêrô Võ Văn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày