Mây thẻ: Thánh lễ an táng Đức Ông Phanxico Borgia

Đức Ông Phanxico Borgia Trần Văn Khảvideo

Thánh lễ an táng Đức Ông Phanxico Borgia Trần Văn Khả

Đức Ông Phanxicô Borgia TRẦN VĂN KHẢ sinh ngày 10 tháng 10 năm 1930 tại Kim Sơn, Ninh Bình chịu chức linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 tại Nhà thờ Hoà Hưng,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày