Mây thẻ: thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳvideo

Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Linh Mục Giuse Lưu Thanh Kỳ Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long Đã an nghỉ trong Chúa Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020 Tại Cộng đoàn Đắc Lộ,...
Di quan Linh Cữu Cha Giuse Lưu Thanh Kỳvideo

Di quan Linh Cữu Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Nghi thức di quan linh cữu cố Linh mục Giuse vào nhà thờ. Linh Mục Giuse Lưu Thanh Kỳ Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long Đã an nghỉ trong Chúa Lúc 9 giờ 00...
Linh mục Giuse Lưu Thanh Kỳ

Cáo phó: Linh mục Giuse Lưu Thanh Kỳ

“Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11: 25). CÁO PHÓ Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám Mục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày