Mây thẻ: thánh lễ 2019

giáo phận Vĩnh Longvideo

Video giáo phận Vĩnh Long truyền chức phó tế 1-1-2019

Hình ảnh: Thánh lễ truyền chức Phó Tế 2019 tại giáo Phận Vĩnh Long  

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày