Mây thẻ: Thánh lễ Đại triều mừng sinh nhật Nước Trời lần thứ 185 Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

Cha Thánh Phêrô Lê Tùy

Thánh lễ Đại triều mừng sinh nhật Nước Trời lần thứ 185 Cha Thánh...

“Dù ai xuôi ngược đâu đâu Mười một tháng Mười rủ nhau mà về” Như lịch Thường niên, hàng ngàn tín hữu từ muôn phương theo dòng người tấp nập trở về Trung Tâm Hành Hương...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 28-9-2021

Nhất quyết lên Giêrusalem (28.10.2021 – Thứ Ba Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 51-56 Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên...