Mây thẻ: Thánh lễ an táng Cha Giuse Hoàng Kim Đại

Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Hoàng Kim Đạivideo

Thánh lễ an táng Cha Giuse Hoàng Kim Đại 20/8/2018

CHA GIUSE HOÀNG KIM ĐẠI Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long. – Sinh năm: 1945 tại: Thủy Nhai – Bùi Chu – Giáo phận Bùi Chu – Thụ phong Linh Mục :1972 Đã được Chúa gọi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày