Mây thẻ: Thánh Giacôbê

lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2022 | Thánh Giacôbê

Không được như vậy (25.7.2022 – Thứ hai - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Không được như vậy Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có...
Thánh Giacôbê, Tông đồ

Chúa nhật 17 Thường niên – Thánh Giacôbê, Tông đồ

Không được như vậy (25.7.2021 - Chúa Nhật 17 TN năm B - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25-7-2020 – Thứ Bảy – Thánh Giacôbê, Tông đồ

Không được như vậy (25.7.2020 – Thứ Bảy - Thánh Giacôbê, Tông đồ) Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 25 tháng 7 năm 2018

Thứ Tư (25-7-2018) - Thánh Giacôbê, Tông đồ: Không được như vậy Lời Chúa: Mt 20, 20-28 Khi ấy, bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Ðức Giêsu, có các con bà đi theo;...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày