Mây thẻ: Thánh Địa Linh Thiêng và Huyền Bí

Thánh Địa Linh Thiêng và Huyền Bí

Vatican – Thánh Địa Linh Thiêng và Huyền Bí

Đây là nơi gợi lên sự tôn kính, sức mạnh tinh thần và một lịch sử kéo dài hàng ngàn năm.  Được bao quanh bởi thành phố Rome, Vatican là tiểu bang nhỏ nhất trên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày