Mây thẻ: thăm đồng bào thiểu số

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo

Đức Cha 3Đ đến thăm đồng bào thiểu số

Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày