Mây thẻ: tân tòng hà nội

Tân tòng ra mắt tại Nhà thờ Chính tòa Hà nội

28 Tân tòng ra mắt tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội

Chúa Nhật XXI Thường niên C, ngày 25/08/2019, 28 Anh chị em Dự tòng thật hạnh phúc được Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự Thánh lễ và ban các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày