Trang nhà mây thẻ Tân Hồng y 2019

Mây thẻ: tân Hồng y 2019

Cảm nghiệm của một số tân Hồng y

Cảm nghiệm của một số tân Hồng y

Đối với nhiều vị tân Hồng Y, thông báo tấn phong của ĐTC là một ngạc nhiên lớn đối với các ngài. Cách chung, các ngài nhận đinh quyết định của ĐTC là một...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày