Trang nhà mây thẻ Tân Giám mục Long Xuyên

Mây thẻ: Tân Giám mục Long Xuyên

Tân Giám mục Long Xuyên

Tân Giám mục Long Xuyên giữ nguyên nhân sự

Nhân sự của giáo phận Long Xuyên vẫn tiếp tục được duy trì như trước. Đó là mong muốn của Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Tân Giám mục Chính tòa Long Xuyên. Trong thư...

Tin/ bài mới đăng

Xem nhiều trong ngày