Mây thẻ: Ta hân hoan múc nước pdf

Ta hân hoan múc nước pdf

Ta hân hoan múc nước pdf - Nguyễn Hùng Lân Ta han hoan muc nuoc

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lời chúa

Lời Chúa thứ Ba ngày 28-9-2021

Nhất quyết lên Giêrusalem (28.10.2021 – Thứ Ba Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 51-56 Khi đã tới ngày Ðức Giêsu được rước lên...