Mây thẻ: suy niệm

lời chúa

Lời Chúa ngày 28/6/2019 – Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xin chung vui, vì tôi đã tìm được con chiên đã mất - (28.6.2019 – Thánh Tâm Chúa Giêsu) Lời Chúa: Lc 15, 3-7 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho những người Pha-ri-sêu và các kinh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 25/6/2019 – Thứ Ba tuần 12 TN

Cửa hẹp và đường chật (25.6.2019 – Thứ Ba tuần 12 TN) Lời Chúa: Mt 7, 6.12-14 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ...
lời chúa

Lời Chúa ngày 24/6/2019 – Thứ Hai, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả

Em này rồi sẽ ra sao? (24.6.2019 – Thứ Hai. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả) Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết...
lời chúa

Lời Chúa ngày 20/6/2019

Lạy Cha chúng con (20.6.2019 – Thứ Năm tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 7-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân...
lời chúa

Lời Chúa ngày 19/6/2019

Đấng thấu suốt những gì kín đáo (19.6.2019 – Thứ Tư Tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh...
lời chúa

Lời Chúa ngày 17/6/2019

Ai xin, hãy cho (17.6.2019 – Thứ Hai Tuần 11 TN) Lời Chúa: Mt 5, 38-42 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt,...
lời chúa

Lời Chúa ngày 16/6/2019

Sự thật toàn vẹn (16.6.2019 – Chúa Nhật 11 TN - Chúa Ba Ngôi) Lời Chúa: Ga 16, 12-15 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với...
lời chúa

Lời Chúa ngày 15/6/2019

Nước Trời đã đến gần (15.6.2019 – Thứ Bảy tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 10, 7-13 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13/6/2019

Chớ giết người (13.6.2019 – Thứ Năm tuần 10 Thường niên) Lời Chúa: Mt 5, 20-26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 12/6/2019

Để kiện toàn (12.6.2019 – Thứ Tư tuần 10 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 5, 17-19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ...
Suy Niệm Lời Chúa

Muối cho đời (11.6.2019 – Thứ Ba tuần 10 Thường Niên – Thánh Barnaba...

Lời Chúa: Mt 10, 6 -13 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 9/6/2019

Hãy nhận lấy Thánh Thần (09.6.2019 – Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống) Lời Chúa: Ga 20, 19 -23 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày