Trang nhà mây thẻ Suy niệm lời Chúa ngày 17.4.2018

Mây thẻ: Suy niệm lời Chúa ngày 17.4.2018

suy niệm lời chúa

Suy niệm lời Chúa ngày 17.4.2018 – Thứ ba Tuần 3 Phục sinh

Lời Chúa Khi ấy, những người Do thái hỏi Đức Giêsu rằng: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã...

Tin/ bài mới đăng

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm...

Các giám mục Hiroshima và Nagasaki ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân Các giám mục của Hiroshima và Nagasaki đã chào mừng...

Top Video

Xem nhiều trong ngày