Mây thẻ: Suy niệm loan báo Tin Mừng

Suy niệm loan báo Tin Mừng

Suy niệm loan báo Tin Mừng (31.10.2019 – Thứ Năm Tuần 30 TN)

Suy niệm loan báo Tin Mừng (31.10.2019 – Thứ Năm Tuần 30 TN) (Trích 31 bài giảng của uỷ ban loan báo Tin Mừng trong tháng truyền giáo ngoại thường 10/2019) Lời Chúa: Bài Ðọc I: Ep...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày