Mây thẻ: suy niệm 15-8

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm suy niệm 15-8-2021

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm suy niệm 15-8-2021: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI Kn 11,19a;12,1-6; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56 1. Sáng Thế là quyển sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh và ngay từ những...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ hàng ngàyvideo

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021

Trực tiếp Thánh lễ ngày 23-9-2021 – Thánh lễ trực tuyến Thứ Năm Tuần 25 Thường niên Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...