Mây thẻ: Sứ mạng Giám mục

Bối cảnh hiện nay của Sứ mạng Giám mục

Bối cảnh hiện nay của Sứ mạng Giám mục

BỐI CẢNH HIỆN NAY CỦA SỨ MẠNG GIÁM MỤC WHĐ (8.10.2020) – Sau kh Công Đồng Vatican II kết thúc, các Nghị Phụ trở về với Giáo Hội địa phương của mình. Cùng với các...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày