Mây thẻ: Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 52

Nguyên văn Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 52 (2018)

“Sự thật sẽ giải thoát anh em” (Ga 8:32). Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình Anh chị em thân mến, Truyền thông là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa dành...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày