Mây thẻ: song thân Đức Maria

lời chúa

Có tai thì nghe (26.7.2017 – Thứ tư: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song...

Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày