Mây thẻ: Sinh hoa lợi

Vườn Nho

Lời Chúa ngày 13/3/2020

Sinh hoa lợi (13.3.2020 – Thứ Sáu Tuần 2 MC) Lời Chúa: Mt 21, 33-43.45-46 Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày