Mây thẻ: Sinh hoa kết quả

lời chúa

Lời Chúa ngày 24-7-2020 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên

Sinh hoa kết quả (24.7.2020 – Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên) Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống....
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 27 tháng 7 năm 2018

Thứ Sáu tuần 16 Thường niên (27-6-2018): Sinh hoa kết quả Lời Chúa: Mt 13, 18-23 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày