Mây thẻ: Sắp được cứu chuộc

lời chúa

Lời Chúa ngày 28/11/2019 – Thứ Năm Tuần 34 TN

Sắp được cứu chuộc (28.11.2019 – Thứ Năm Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 29/11/2018

Sắp được cứu chuộc (29.11.2018 – Thứ Năm Tuần 34 TN) Lời Chúa: Lc 21, 20-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày