Mây thẻ: Sai thợ ra gặt lúa

lời chúa

Lời Chúa thứ Hai ngày 18-10-2021

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2021 – Thứ Hai Tuần 29 TN - Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng) Lời Chúa: Lc 10, 1-9 Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày